GLOBALNA KONFERENCJA
NEWS LITERACY 2019

Galeria zdjęć

Zaproszenie

Jak radzić sobie z informacyjnym tsunami wylewającym się codziennie z ekranów naszych urządzeń?

Co można i należy zrobić w sprawie fake newsów i dezinformacji krążących w sieci?

Które narzędzia edukacyjne są najlepsze dla wykształcenia kolejnego pokolenia
jako świadomych i krytycznych odbiorców mediów?

07.06

08.06

2019

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoła Dziennikarstwa Uniwersytetu Stony Brook (Nowy Jork, USA) zapraszają badaczy, edukatorów
i aktywistów Trzeciego Sektora zainteresowanych poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania do udziału w Globalnej Konferencji News Literacy, 
która odbędzie się w Poznaniu 7-8 czerwca 2019 r.

W jej ramach będziemy dyskutowali szeroką gamę zagadnień związanych
z ewolucją mediów, ich wpływem na rzeczywistość społeczną i polityczną,
jak również szansami i wyzwaniami stojącymi przed edukacją medialną. 
Wydarzenie to stanowi kontynuację dyskusji rozpoczętej na pierwszej Globalnej Konferencji News Literacy, która odbyła się w sierpniu 2017 r.
na Uniwersytecie Stony Brook.

W obu przypadkach punkt wyjścia i kontekst dla obrad stanowi News Literacy. Ten pionierski program edukacji medialnej jest stale rozwijany przez Szkołę Dziennikarstwa SBU od 2007 r. Z czasem został on przyjęty i poddany dalszym modyfikacjom przez globalną sieć partnerów uniwersyteckich,
w tym (od 2014 roku) Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Chcielibyśmy, aby nasza konferencja stworzyła okazję dla dyskusji, wypracowywania rozwiązań oraz nawiązywania kontaktów między badaczami, nauczycielami, fact checkerami, zróżnicowanym środowiskiem edukatorów.

Konferencja jest również jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 100 rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego.

Szczegółowe informacje są dostępne na w pozostałych sekcjach tej strony internetowej.

Program

Globalna Konferencja News News Literacy ma być w założeniu okazją do dyskusji nad szansami i wyzwaniami 
dla edukacji medialnej, a w szczególności News Literacy.

Dla osiągnięcia tego celu podzieliliśmy ją na dwie części: naukową oraz poświęconą praktyce edukacji.

Dzień
I

Dzień pierwszy

Pierwszy dzień poświęcimy prezentacji referatów
z obszaru szeroko rozumianych nauk społecznych,
ze szczególnym naciskiem na nauki o mediach.

Przyjmujemy propozycje wystąpień dotyczących takich tematów jak:
– Współczesne środowisko medialne i jego ewolucja
– Zmiany technologiczne i ich wpływ na produkcję
oraz konsumpcję treści medialnych
– Dezinformacja i manipulacja medialna
– Metody i narzędzia News Literacy i szerzej edukacji medialnej
– Pomiar i ocena efektywności News Literacy i szerzej edukacji medialnej

Wygłoszone referaty oraz towarzysząca im dyskusja pozwolą nam zapoznać się z aktualnym stanem badań nad czynnikami w największym stopniu wpływającymi na sukces (lub porażkę) edukacji medialnej.

 

Dzień drugi

W trakcie drugiego dnia obrad skupimy się na praktyce nauczania
News Literacy i szerzej edukacji medialnej.

Oddamy głos nauczycielom, osobom zajmującym się fact-checkingiem
i szeroko rozumianej społeczności edukatorów, którzy w swojej codziennej pracy mierzą się z wyzwaniami dla edukacji medialnej.

W tej części przewidujemy panel dyskusyjny na temat
przyszłości edukacji medialnej.
Uczestnicy będą również mieli okazję do prezentacji
próbki swoich materiałów i metod dydaktycznych.

Dzień
II

W trakcie całej konferencji będziemy również korzystać z doświadczeń i umiejętności badaczy i edukatorów reprezentujących instytucje,
które tworzą globalną sieć News Literacy (jak np. Uniwersytet Stony Brook, Uniwersytet Hongkongu, Narodowy Uniwersytet Wietnamu
czy Wyższa Szkołę Ekonomiczną w Moskwie).

Materiały pokonferencyjne I Globalnej Konferencji News Literacy są dostępne tutaj.

Rejestracja i informacje

Sekcja
I

Dla Naukowców

Naukowcy będą mieli możliwość zaprezentowania rezultatów swoich badań w formie artykułu i wystąpienia, ale też będą mogli uczestniczyć
w szerszej dyskusji związanej z News Literacy i edukacją medialną
oraz poszerzyć sieć swoich kontaktów zarówno w środowisku naukowym,
jak i w środowisku praktyków.

Pierwszy dzień konferencji będzie poświęcony przede wszystkim projektom
i prezentacjom badaczy.

Zapraszamy do przedstawienia badań i artykułów powiązanych 
z następującą tematyką:
– Współczesne środowisko medialne
– Edukacja medialna: wyzwania, sukcesy i perspektywy badawcze

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z call for papers.

 

  

 

Dla Edukatorów/Nauczycieli/NGO

Edukatorzy/Nauczyciele/NGO: będą mogli podzielić się, zaprezentować
i nauczyć się nowych praktyk i doświadczeń związanych
z edukacją medialną, News Literacy i fact-checkingiem.

Drugi dzień konferencji będzie poświęcony przede wszystkim doświadczeniom w środowisku edukacji i fact-checkingu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z call for papers.

Sekcja
II

UWAGA

Osoby zainteresowane uczestnictwem, niezależnie od sekcji, którą są zainteresowane, powinny zarejestrować się za pomocą formularza on-line do 15 kwietnia 2019 r. (Badacze oraz Edukatorzy/Nauczyciele/NGO, którzy są zainteresowani uczestnictwem z prezentacją powinni wtedy również dołączyć propozycję wystąpienia). Komitet Programowy potwierdzi udział w konferencji do 10 maja 2019 r.

Harmonogram

05 maja 2019 r.

Ostateczny termin przesyłania propozycji wystąpień za pomocą formularza on-line.

10 maja 2019 r.

Potwierdzenie przyjęcia propozycji wystąpień przez Komitet Programowy.

27 maja 2019 r.

Przesłanie tekstu prezentowanych artykułów przez wybranych uczestników.

Komitet Programowy

prof. UAM dr. hab. Tadeusz Wallas

Szef Centrum News Literacy UAM, prorektor UAM ds. kadry i finansów, kierownik Zakładu Kultury Politycznej, WNPiD UAM.
Wyznacza strategiczne kierunki działalności Centrum.
Jest również przewodniczącym Komitetu Nauk Politycznych PAN,
członkiem International Political Science Association,
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Howard Schneider

Założyciel i dziekan Szkoły Dziennikarstwa Uniwersytetu Stony Brook.
Przez ponad 35 lat był redaktorem i reporterem „Newsday”,
pełnił również funkcję redaktora naczelnego tytułu.
Jest dyrektorem wykonawczym Centrum News Literacy.

Prof. UAM dr hab. Dorota Piontek

Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej WNPiD UAM,
ekspertka w zakresie komunikacji politycznej i marketingu politycznego. Pracuje nad podstawami naukowymi programu News Literacy
oraz wykłada w ramach szkoły letniej News Literacy Summer Institute
in Poznań.

Richard Hornik

Dyrektor Overseas Partnership Programs for the Center for News Literacy
na Uniwersytecie Stony Brook (NY),
gdzie od 2007 roku wykłada na kierunku dziennikarstwo.
Jesienią 2012 r. był gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie w Hongkongu. Dziennikarz i dyrektor prasowy z ponad 30-letnim doświadczeniem,
jest również konsultantem redakcyjnym, który zaprojektował
i wdrożył reorganizacje redakcyjne w Reuters i Harvard Business Review.
W 2011 r. pracował jako redaktor tymczasowy Harvard Business Review.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
kierownik Zakładu Systemów Politycznych.
Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych,
działa również w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej,
jest kierownikiem Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych
oraz Koordynatorem Wydziałowym programu Erasmus+.
Jego zainteresowania naukowe obejmują: Bliski Wschód,
problem proliferacji broni jądrowej, fundamentalizm religijny, terroryzm, negocjacje biznesowe i policyjne oraz obraz konfliktów w mediach.

Iwona Matuszczak-Szulc

Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Poznania, wykładowczyni przedmiotów specjalistycznych, pomysłodawczyni i realizatorka licznych projektów krajowych i międzynarodowych. Interesuje się procesami, które wpływają na rozwój miasta ze szczególnym uwzględnieniem planowania strategicznego oraz zagadnień społecznych. Prywatnie mama trójki dzieci, uwielbia podróże i górskie biegi długodystansowe.

Komitet Organizacyjny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rok akademicki 2018/2019 niesie ze sobą obchody 100-lecia istnienia uniwersytetu.


To w roku 1919 powołano Uniwersytet Polski w Poznaniu.
W ciągu ubiegłego wieku nosił wiele nazw, między innymi Uniwersytetu Poznańskiego,
natomiast swojego dzisiejszego patrona uczelnia ta otrzymała w roku 1955.
Warto wiedzieć, że korzenie UAM sięgają początków XVII wieku.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to jedna z najlepszych uczelni w Polsce,
stale utrzymująca się w czołówce krajowych rankingów.

Uczelnia oferuje kształcenie na piętnastu wydziałach, na trzech stopniach,
oraz w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym.
Liczy sobie około 40 000 studentów, a na jej czele stoi prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki.

Poszczególne wydziały UAM rozsiane są po mapie Poznania,
natomiast jego sercem pozostaje centrum miasta – Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Rok 2018 przyniósł uroczyste obchody 10-lecia istnienia wydziału.


Jeden z piętnastu wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powstały w 2008 roku.
Wcześniej Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych.

Pierwszym dziekanem WNPiD został prof. UAM dr. hab. Tadeusz Wallas,
a od 2016 roku tę funkcję pełni prof. UAM dr. hab. Andrzej Stelmach.
Budynek wydziału znajduje się na kampusie UAM na Morasku.

Studenci mają szansę kształcić się tu na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie państwem.

W roku 2016 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
odbył się Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Szkoła Dziennikarstwa Uniwersytetu Stony Brook

Szkoła Dziennikarstwa ma swoje początki w roku 2006.


Jej założycielem jest Howard Schneider, były redaktor „Newsday”.

Kształcenie studentów odbywa się na dwóch stopniach oraz w ramach trzech centrów:
Centrum News Literacy, Centrum Sprawozdawczości Międzynarodowej
oraz Centrum Sprawozdawczości Naukowej.

Misją Szkoły Dziennikarstwa Uniwersytetu Stony Brook jest edukowanie nadawców
i odbiorców informacji, a w szczególności dziennikarzy,
by tworzone przez nich komunikaty spełniały najwyższe standardy rzetelności.

Centrum News Literacy Uniwersytetu Stony Brook

Idea kształcenia świadomych dziennikarzy i konsumentów informacji
dała początek Centrum News Literacy.


Centrum News Literacy ma na celu naukę krytycznego myślenia u studentów wszystkich dyscyplin,
a w ramach Centrum Zasobów Cyfrowych udostępnia materiały edukacyjne
dla uczniów szkół średnich i wszystkich zainteresowanych.

Howard Schneider, założyciel Szkoły Dziennikarstwa Uniwersytetu Stony Brook,
zauważył u studentów zagubienie w cyfrowej powodzi informacji, co skutkowało cynizmem
i brakiem zaufania co do prawdziwości treści, które napotykali w mediach.

Centrum objęło swoją misją 10 000 studentów Uniwersytetu Stony Brook oraz 7000
na 18 uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w 11 krajach za granicą.

Mail oraz adres pocztowy

Mail

newsliteracywnpid@gmail.com

Adres

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań